Xác minh


Tôi có thể dùng thẻ trực tuyến để gửi ký quỹ/ rút tiền được không?

Tôi có thể dùng thẻ trực tuyến để gửi ký quỹ/ rút tiền được không?

Xác thực thẻ ngân hàng bằng điện thoại di động của tôi như thế nào?

Xác thực thẻ ngân hàng bằng điện thoại di động của tôi như thế nào?

Làm cách nào để xác minh tài khoản giao dịch bằng điện thoại di động của tôi?

Làm cách nào để xác minh tài khoản giao dịch bằng điện thoại di động của tôi?

Tôi đã tải ảnh lên ở cấp xác minh thứ ba nhưng nó đã bị từ chối. Tại sao?

Tôi đã tải ảnh lên ở cấp xác minh thứ ba nhưng nó đã bị từ chối. Tại sao?

Cấp độ xác minh thứ ba để làm gì?

Cấp độ xác minh thứ ba để làm gì?

Trường tải lên tài liệu ở cấp độ xác minh thứ ba ở đâu?

Trường tải lên tài liệu ở cấp độ xác minh thứ ba ở đâu?

Tôi không thể tải lên tài liệu trong Khu vực khách hàng. Tôi nên làm gì?

Tôi không thể tải lên tài liệu trong Khu vực khách hàng. Tôi nên làm gì?

Làm thế nào để kiểm tra / giảm kích thước của một tài liệu sẽ được tải lên?

Làm thế nào để kiểm tra / giảm kích thước của một tài liệu sẽ được tải lên?

Hiển thị thêm

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn